Iguanbryderne

Aktuelt lige nu.

Så oprandt dagen den  13 08 2022 

                       Klik på billeder og se det større.

Vandkunsten Iguanbryderne sprang fra Tinghuspladsen i Randers Festuge


Lørdag13. august blev Iguanbryderne genindviet og overdraget til Randers KommunesKunstfond, som dermed også overtager den fremtidige drift af vandkunsten.

Indvielsenforløb med musik og taler, bl.a. af Randers Borgmester Torben Hansen.

Rigtigmange af byens borger deltog

Foreningen for By- og landskabskultur i Randers Kommune har i samarbejde med Underværket  fået indsamlet de nødvendige midler til genopstillingen af springvandet Iguanbryderne på Tinghuspladsen. 

Projektet er gjort økonomisk muligt med støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål, Lemvigh-Müller Fonden, Sparekassen Kronjylland, Randers Kommune samt bidrag fra de lokale entreprenørerne, der udfører arbejdet: Anlægsgartner Torben Jensen & Søn, John Drejer, CS Metal og Murerfirma Niels Bugge.

”Der har ligeledes været uvurderlig hjælp i projekteringsfasen fra Ingeniørfirmaet Stokvad og landmålervirksomheden Landbjørn samt en række af foreningens medlemmer, der har bidraget med deres ekspertiser,” udtaler Jan Nørskov Jørgensen, formand for Foreningen for By- og landskabskultur.

Foreningen har siden, springvandet måtte vige pladsen for Water Wellness på Viborgvej i 2012, arbejdet på at bevare en vigtig del af byens historie ved at få Iguanbryderne genplaceret på Tinghuspladsen.

Iguanbryderne er udført af Randerskunstneren Niels Holm og i 1908 opstillet på Frederiks Plads (i dag Østervold). Vandkunsten var skænket af Foreningen til Randers Bys forskønnelse, Randers Kommune og andre private bidragsydere.

Særligt i perioden fra opstillingen i 1908 til flytningen i 1964, hvor Iguanbryderne havde deres placering på byens centrale plads, Frederiks Plads, omgivet af torvehandel og livlig trafik, stod springvandet højt i randrusianernes bevidsthed. Efter nedtagningen i 1964 og senest i 2012 nåede debatten om Iguanbryderne nye højder. Det var tydeligt, at der var et folkeligt ønske om at få vandkunsten tilbage i byrummet, simpelthen fordi den har kulturhistorisk betydning for randrusianerne – fordi den hører til i Randers.

Iguanbryderne var inspireret af klunketidens salonskulpturer, ligesom Vilhelm Bissens Storkespringvand på Strøget i København. Iguanbryderne er den tredje ældste skulptur i Randers og den eneste fra dette årti.

”Placeringen på Tinghuspladsen er efter vores opfattelse den perfekte,” forklarer Jan Nørskov - her omgivet af Tinghuset, Schousgade-kvarteret og Thors Bakke (hvor byens øl fra 1850 til 2003 blev brygget) vil springvandet være centrum i en igangværende byudvikling, der med respekt og stolthed tager afsæt i fortiden og byens DNA.

”Ligesom for 114 år siden, med støtte af fondene, kommunen og lokale bidragsydere, har vi gjort det muligt at bevare en vigtig del af Randers’ historie og identitet,” 

Hvad er din mening? Send din kommentar til bestyrelsen!