Arrangementer

Invitation. Medlems arrangement

GENERALFORSAMLING.

Torsdag, den 27. april kl. 19.00 i Sct. Mortens Hus Staldgårdsgade 2 8900 Randers

                                                                                                                                                                                             Dagsorden:

 Valg af dirigent.

 1. Formandens beretning (Jan Nørskov Jørgensen).
 2. Fremlæggelse af regnskab for 2022, samt forelæggelse af budget for 2023 (Mette Mønster)
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
 4. a) Ebbe Marxen (Modtager genvalg)

  

 1. b) Flemming Bülow (Modtager genvalg)
 2. c) Birgit Veje Søndergaard (Modtager genvalg)
 3. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er:

         Jette Husum (modtager genvalg)  

 1. Valg af revisor samt revisorsuppleant. På valg er:
 2. a) Revisor: Carsten Vammen (Modtager genvalg)
 3. b) Revisorsuppleant: Lilli Ørligur,
 4. Behandling af indkomne forslag: Evt. forslag skal fremsendes til bestyrelsen i skriftlig form til senest 1 uge før generalforsamlingen til Maria Fangel Udbyhøjvej 20 1. sal 8930 Randers NØ eller mail: lunalt2@gmail.com.

 

På bestyrelsens vegne

Jan Nørskov Jørgensen

Formand


Randers-billeder fra 1950’erne

 

 

Efter generalforsamlingen vil Arkivar Tina Knudsen Jensen fra Randers Stadsarkiv underholde os med fortællinger og billeder fra den gang Randers tog et stort skridt ind i fremtiden.

 

Den moderne by Randers blev skabt gennem store forandringer, der blev påbegyndt i 1950’erne. Foredraget kommer rundt om den spændende periode i byens historie med både topografiske billeder af forandringerne og billeder som giver en nostalgisk og underholdende tur gennem byen set gennem fotografernes øjne!

 

Tag gerne en ledsager med til generalforsamling og foredraget.

Af hensyn til et mindre traktement bedes du/ I tilmelde jer enten til Hanna tlf. 29436127, Lars tlf. 86423078,  eller her under. Senest fredag den 22. april.

Tilmeld dig/jer her!